abbott point of care

Abbott Point Of Care

i-STAT Sistemi doğru, hızlı ve uygun maliyetli Point Of Care çözümleri sunmaktadır.